SEMAKAN PEPERIKSAAN ONLINE MEMASUKI PERKHIDMATAN AWAM (PSEE) - UJIAN PSIKOMETRIK
BAGI PENGAMBILAN JAWATAN PEGAWAI TADBIR GRED N41
JABATAN KETUA PENGARAH TANAH & GALIAN, KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI
 
 
No. Kad Pengenalan :  
 
Sila Isikan No. Kad Pengenalan Anda (Contoh : 731211105455 atau A2345567)
 
Portal SPA