SEMAKAN
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN MEMASUKI PERKHIDMATAN AWAM (PSEE) -
UJIAN PSIKOMETRIK

PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR & DESA GRED JA29
JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA

Sila Isikan No. Kad Pengenalan Anda (Contoh : 731211105455 atau A2345567)

© Hakcipta Terpelihara © 2019 SPA