Semakan Jadual Temu Duga
Pembantu Pertahanan Awam Gred KP19 (Sabah)
Kementerian Dalam Negeri Serta Di Pelbagai Kementerian/jabatan
 
No. Kad Pengenalan :
 
Sila Isikan No. Kad Pengenalan Anda (Contoh : 731211105455 atau A2345567)
 
[ Portal SPA ]  [ Manual Pengguna ]