SEMAKAN JADUAL
TEMU DUGA

PEMBANTU OPERASI GRED N11
JABATAN PERDANA MENTERI SERTA DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN (SEMENANJUNG)

TARAF PELANTIKAN:
(I) CALON LANTIKAN BAHARU ADALAH SECARA PELANTIKAN KONTRAK (INTERIM) SELAMA 3 TAHUN; DAN
(II) PEGAWAI LANTIKAN TETAP YANG SEDANG BERKHIDMAT DENGAN KERAJAAN ADALAH SECARA PELANTIKAN TETAP.

Sila Isikan No. Kad Pengenalan Anda (Contoh : 731211105455 atau A2345567)

© Hakcipta Terpelihara © 2019 SPA