SEMAKAN JADUAL
TEMU DUGA SECARA
ONLINE IN SITU (TSOI)

PENOLONG JURUUKUR GRED JA29
JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM)

Sila Isikan No. Kad Pengenalan Anda (Contoh : 731211105455 atau A2345567)

© Hakcipta Terpelihara © 2019 SPA