Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 MERINYU TALI AIR GRED J19

17/3/2020-19/3/2020
[Lihat]

 JURURAWAT GRED U41

19/3/2020-08/4/2020
[Lihat]

 PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG29 (PENDIDIKAN ISLAM)

24/2/2020-26/2/2020
[Lihat]

 LATIHAN JURURAWAT

16/3/2020-19/3/2020
[Lihat]

 PENOLONG JURUTERA GRED JA29

25/2/2020-28/2/2020
[Lihat]

 PENOLONG JURUTERA GRED JA29 (ELEKTRIK)

19/2/2020-20/2/2020
[Lihat]

 LATIHAN JURURAWAT

24/2/2020-28/2/2020
[Lihat]

 PENOLONG JURUTERA GRED JA29

06/4/2020-16/4/2020
[Lihat]

 PENOLONG JURUTERA GRED JA29 (PENEMPATAN SEMENANJUNG)

19/2/2020-27/2/2020
[Lihat]

 PENOLONG JURUTERA GRED JA29 (PENEMPATAN SARAWAK)

24/2/2020-28/2/2020
[Lihat]

 PENOLONG JURUTERA GRED JA29 (PENEMPATAN SABAH)

24/2/2020-28/2/2020
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PENDAFTARAN GRED KP29

19/2/2020-28/2/2020
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT GRED S29

19/2/2020-19/2/2020
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan