Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 PENOLONG PEGAWAI SYARIAH GRED LS29

29/4/2019-03/5/2019
[Lihat]

 PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT GRED S22

22/4/2019-24/4/2019
[Lihat]

 PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT GRED S19

22/4/2019-24/4/2019
[Lihat]

 LEFTENAN MUDA MARITIM GRED T13

18/4/2019-25/4/2019
[Lihat]

 JURUTERA (ELEKTRIK) GRED J41

18/4/2019-03/5/2019
[Lihat]

 PENGHULU GRED NP29

22/4/2019-25/4/2019
[Lihat]

 PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT GRED N19

18/4/2019-19/4/2019
[Lihat]

 JURUTERA (MEKANIKAL) GRED J41

18/4/2019-18/4/2019
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan