Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 PENOLONG JURUAUDIT GRED W29

17/11/2019-29/11/2019
[Lihat]

 JURUTERA (MEKANIKAL) GRED J41

19/11/2019-29/11/2019
[Lihat]

 JURUTERA (AWAM) GRED J41

20/11/2019-05/12/2019
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL GRED DV29 (KEJURUTERAAN ELEKTRONIK)

04/11/2019-07/11/2019
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL GRED DV29 (PENGAJAR VOKASIONAL TEKNOLOGI KOMPUTER RANGKAIAN)

04/11/2019-07/11/2019
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL GRED DV29 (KEJURUTERAAN MEKANIKAL)

10/11/2019-20/11/2019
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL GRED DV29 (ELEKTRIK)

03/11/2019-14/11/2019
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL GRED DV29 (TEKNOLOGI AWAM)

03/11/2019-08/11/2019
[Lihat]

 JURUFOTOGRAFI GRED B29 (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU)

11/11/2019-15/11/2019
[Lihat]

 LATIHAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM (CALON SABAH)

01/11/2019-04/11/2019
[Lihat]

 LATIHAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN (CALON SABAH)

29/10/2019-31/10/2019
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN GRED KP29

04/11/2019-07/11/2019
[Lihat]

 LATIHAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN

29/10/2019-01/11/2019
[Lihat]

 LATIHAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM (CALON SARAWAK)

28/10/2019-28/10/2019
[Lihat]

 LATIHAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN (CALON SARAWAK)

29/10/2019-31/10/2019
[Lihat]

 LATIHAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM

29/10/2019-01/11/2019
[Lihat]

 JURUFOTOGRAFI GRED B19 (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU)

04/11/2019-06/11/2019
[Lihat]

 PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM GRED S19

04/11/2019-07/11/2019
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PENILAIAN GRED W29

20/10/2019-01/11/2019
[Lihat]

 OPERATOR LOJI GRED H11

21/10/2019-25/10/2019
[Lihat]

 PEMBANTU KEMAHIRAN GRED H19

21/10/2019-23/10/2019
[Lihat]

 PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19

21/10/2019-23/10/2019
[Lihat]

 PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT GRED N19

21/10/2019-23/10/2019
[Lihat]

 PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT GRED S19

20/10/2019-25/10/2019
[Lihat]

 PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM GRED S19

21/10/2019-23/10/2019
[Lihat]

 PEMBANTU SYARIAH GRED LS19

22/10/2019-23/10/2019
[Lihat]

 PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK GRED M41

22/10/2019-25/10/2019
[Lihat]

 PEGAWAI SAINS GRED C41(BIOLOGI MOLEKUL)

29/10/2019-31/10/2019
[Lihat]

 JURUTERA (AWAM) GRED J41

29/10/2019-21/11/2019
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan