Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 PENOLONG PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA GRED JA29(KEJURUTERAAN MEKANIKAL)

06/12/2020-16/12/2020
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI SAINS GRED C29

01/12/2020-03/12/2020
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT GRED S29

29/11/2020-01/12/2020
[Lihat]

 PENOLONG JURUTERA GRED JA29

29/11/2020-09/12/2020
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR & DESA GRED JA29

02/12/2020-03/12/2020
[Lihat]

 PENOLONG ARKITEK LANDSKAP GRED JA29

30/11/2020-07/12/2020
[Lihat]

 PENOLONG PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA GRED JA29[KEJURUTERAAN JENTERA/ MEKANIKAL (AM)]

07/12/2020-07/12/2020
[Lihat]

 PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19

30/11/2020-04/12/2020
[Lihat]

 PEMBANTU PENDAFTARAN GRED KP19

26/11/2020-27/11/2020
[Lihat]

 PEGAWAI IMIGRESEN GRED KP19

26/11/2020-27/11/2020
[Lihat]

 PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK GRED M41

26/11/2020-08/12/2020
[Lihat]