Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 PEGAWAI SYARIAH GRED LS41

08/4/2020-10/4/2020
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI BELIA DAN SUKAN GRED S29

20/4/2020-22/4/2020
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG GRED L29

08/4/2020-09/4/2020
[Lihat]

 JURURAWAT GRED U41

08/4/2020-08/4/2020
[Lihat]

 PENOLONG JURUTERA GRED JA29

08/4/2020-16/4/2020
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan