Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 LATIHAN JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN

23/8/2020-28/8/2020
[Lihat]

 LATIHAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN

07/9/2020-11/9/2020
[Lihat]

 PEMBANTU LAUT GRED A19(SEMENANJUNG)

16/8/2020-19/8/2020
[Lihat]

 LATIHAN PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN

24/8/2020-04/9/2020
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PENGUAT KUASA GRED KP29

16/8/2020-28/8/2020
[Lihat]

 PEMBANTU OPERASI GRED N11 (SARAWAK)

13/8/2020-24/8/2020
[Lihat]

 PEMBANTU TADBIR (UNDANG-UNDANG) GRED L19

16/8/2020-19/8/2020
[Lihat]

 PENOLONG JURUUKUR BANGUNAN GRED J29

13/8/2020-13/8/2020
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI TANAH GRED NT29

13/8/2020-18/8/2020
[Lihat]

 JURUTEKNIK KOMPUTER GRED FT19

13/8/2020-14/8/2020
[Lihat]

 PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA GRED J41(KEJURUTERAAN JENTERA/ MEKANIKAL(AM))

14/8/2020-14/8/2020
[Lihat]

 PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA GRED J41(KEJURUTERAAN KIMIA)

13/8/2020-19/8/2020
[Lihat]

 PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA GRED J41(KEJURUTERAAN AWAM)

13/8/2020-21/8/2020
[Lihat]

 PEGAWAI GEOSAINS GRED C41 (GALIAN)

13/8/2020-14/8/2020
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG GRED L29

13/8/2020-14/8/2020
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U41

14/8/2020-19/8/2020
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U41

18/8/2020-21/8/2020
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U41

18/8/2020-21/8/2020
[Lihat]

 PEGAWAI GEOSAINS GRED C41

13/8/2020-14/8/2020
[Lihat]

 PUSTAKAWAN GRED S41

13/8/2020-19/8/2020
[Lihat]

 PENGHANTAR NOTIS GRED N11

13/8/2020-14/8/2020
[Lihat]

 PENOLONG JURUTERA GRED JA29

13/8/2020-14/8/2020
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN GRED G29

17/8/2020-19/8/2020
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan