Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 PEMBANTU KEMAHIRAN GRED H19

10/2/2020-14/2/2020
[Lihat]

 PEGAWAI PENGUAT KUASA GRED KP41

28/1/2020-13/2/2020
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT GRED S29

02/2/2020-19/2/2020
[Lihat]

 PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19

02/2/2020-07/2/2020
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI SENI BINA GRED JA29

10/2/2020-17/2/2020
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN GRED G29

10/2/2020-12/2/2020
[Lihat]

 PELUKIS PELAN (SENI BINA) GRED JA19

28/1/2020-30/1/2020
[Lihat]

 PENGHANTAR NOTIS GRED N11

28/1/2020-30/1/2020
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN GRED G29

28/1/2020-30/1/2020
[Lihat]

 PENOLONG PEMELIHARA HUTAN GRED G29

28/1/2020-29/1/2020
[Lihat]

 PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG29

28/1/2020-05/2/2020
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PENGUAT KUASA GRED KP29

28/1/2020-31/1/2020
[Lihat]

 PEGAWAI PENGUAT KUASA GRED KP41

30/1/2020-13/2/2020
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI TADBIR GRED N29

28/1/2020-03/2/2020
[Lihat]

 PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG41

28/1/2020-29/1/2020
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM GRED S29

03/2/2020-05/2/2020
[Lihat]

 JURUAUDIT GRED W41

28/1/2020-29/1/2020
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan