Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 PENOLONG PEGAWAI METEOROLOGI GRED C29 (SAINS KOMPUTER)

02/12/2019-05/12/2019
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI METEOROLOGI GRED C29 (KEJURUTERAAN MEKANIKAL)

01/12/2019-06/12/2019
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI METEOROLOGI GRED C29

24/11/2019-27/11/2019
[Lihat]

 PEGAWAI HIDUPAN LIAR GRED G41

06/12/2019-20/12/2019
[Lihat]

 PEMBANTU PENGUASA KASTAM GRED WK19

24/11/2019-29/11/2019
[Lihat]

 JURUTERA (MEKANIKAL) GRED J41

22/11/2019-29/11/2019
[Lihat]

 PEMBANTU PENERANGAN GRED S19

21/11/2019-22/11/2019
[Lihat]

 PEMBANTU PENERANGAN GRED S19

21/11/2019-22/11/2019
[Lihat]

 PEMBANTU PENERANGAN GRED S19

21/11/2019-22/11/2019
[Lihat]

 PEGAWAI PENYELIDIK GRED Q41

22/11/2019-28/11/2019
[Lihat]

 PENOLONG JURUAUDIT GRED W29

21/11/2019-29/11/2019
[Lihat]

 JURUTERA (MEKANIKAL) GRED J41

21/11/2019-29/11/2019
[Lihat]

 JURUTERA (AWAM) GRED J41

21/11/2019-05/12/2019
[Lihat]

 JURUTERA (AWAM) GRED J41

21/11/2019-21/11/2019
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan