Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN GRED N19

30/9/2019-04/10/2019
[Lihat]

 PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN GRED N19

30/9/2019-04/10/2019
[Lihat]

 PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN GRED N19

29/9/2019-04/10/2019
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI KAWALAN ALAM SEKITAR GRED C29

19/9/2019-25/9/2019
[Lihat]

 LATIHAN JURURAWAT

22/9/2019-27/9/2019
[Lihat]

 PEMBANTU PENGUAT KUASA GRED KP19

19/9/2019-20/9/2019
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI ANTIDADAH GRED S29

19/9/2019-19/9/2019
[Lihat]

 PEGAWAI PSIKOLOGI GRED S41

19/9/2019-27/9/2019
[Lihat]

 JURUTERA (AWAM) GRED J41

19/9/2019-21/11/2019
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan