Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 PEMBANTU PERANGKAAN GRED E19

25/8/2019-30/8/2019
[Lihat]

 PEMBANTU HIDUPAN LIAR GRED G19

25/8/2019-30/8/2019
[Lihat]

 PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19

10/9/2019-12/9/2019
[Lihat]

 PENGHANTAR NOTIS GRED N11

19/8/2019-26/8/2019
[Lihat]

 PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19

19/8/2019-23/8/2019
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT GRED S29

19/8/2019-28/8/2019
[Lihat]

 PENGUASA KASTAM GRED WK41

20/8/2019-04/9/2019
[Lihat]

 JURUTEKNIK PERUBATAN GRED U19

18/8/2019-22/8/2019
[Lihat]

 PEMBANTU OPERASI GRED N11

03/9/2019-05/9/2019
[Lihat]

 JURUTERA (AWAM) GRED J41

05/9/2019-21/11/2019
[Lihat]

 PENOLONG JURUTERA GRED JA29

18/8/2019-11/9/2019
[Lihat]

 PEGAWAI LAUT GRED AL41

20/8/2019-21/8/2019
[Lihat]

 PEMBANTU AWAM GRED H11

03/9/2019-06/9/2019
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan