Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 PENOLONG PEGAWAI SAINS GRED C29

05/10/2020-09/10/2020
[Lihat]

 PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19

05/10/2020-09/10/2020
[Lihat]

 PEGAWAI PERTANIAN GRED G41

06/10/2020-21/10/2020
[Lihat]

 PENOLONG PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA GRED JA29
(KEJURUTERAAN JENTERA/ MEKANIKAL (AM))

27/9/2020-01/10/2020
[Lihat]

 PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19

22/9/2020-22/9/2020
[Lihat]

 PEMBANTU KEMAHIRAN GRED H19

23/9/2020-24/9/2020
[Lihat]

 PENGHANTAR NOTIS GRED N11

24/9/2020-25/9/2020
[Lihat]

 PEMBANTU AWAM GRED H11

22/9/2020-25/9/2020
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR & DESA GRED JA29

04/10/2020-08/10/2020
[Lihat]

 PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 (SEMENANJUNG)

22/9/2020-02/10/2020
[Lihat]

 PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 (SEMENANJUNG)

28/9/2020-28/9/2020
[Lihat]

 PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 (SABAH)

22/9/2020-25/9/2020
[Lihat]

 PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN GRED U11 (SARAWAK)

22/9/2020-25/9/2020
[Lihat]

 PENOLONG JURUTERA GRED JA29

22/9/2020-01/10/2020
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT GRED S29

22/9/2020-23/9/2020
[Lihat]

 PEGAWAI PENERANGAN GRED S41

22/9/2020-07/10/2020
[Lihat]

 PEMERIKSA KILANG DAN JENTERA GRED J41(KEJURUTERAAN MEKANIKAL)

22/9/2020-07/10/2020
[Lihat]