Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG29 (PENDIDIKAN MATEMATIK)

23/12/2019-24/12/2019
[Lihat]

 PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG29 (PENDIDIKAN BAHASA MELAYU)

23/12/2019-24/12/2019
[Lihat]

 PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG29 (PENDIDIKAN SAINS)

23/12/2019-23/12/2019
[Lihat]

 PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG29 PENDIDIKAN JASMANI (SAINS SUKAN)

23/12/2019-23/12/2019
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI SENI BINA GRED JA29

23/12/2019-23/12/2019
[Lihat]

 PEGAWAI SAINS GRED C41

24/12/2019-31/12/2019
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI SAINS GRED C29(SAINS)

22/12/2019-27/12/2019
[Lihat]

 PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN U41

17/12/2019-27/12/2019
[Lihat]

 PEGAWAI METEOROLOGI GRED C41 (FIZIK)

17/12/2019-31/12/2019
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI SAINS GRED C29 (KIMIA)

16/12/2019-19/12/2019
[Lihat]

 PEGAWAI TADBIR GRED N41

17/12/2019-17/12/2019
[Lihat]

 PEMBANTU PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL GRED DV19

15/12/2019-20/12/2019
[Lihat]

 PEGAWAI METEOROLOGI GRED C41
(SAINS LAUT/ SAMUDERA/ OCEANGRAPHY)

17/12/2019-26/12/2019
[Lihat]

 PEGAWAI METEOROLOGI GRED C41
(SAINS MATEMATIK & KOMPUTER)

17/12/2019-31/12/2019
[Lihat]

 PEMBANTU PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL GRED DV19 (SARAWAK)

16/12/2019-20/12/2019
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI TADBIR GRED N29 (SEMENANJUNG)

15/12/2019-24/12/2019
[Lihat]

 PEGAWAI HIDUPAN LIAR GRED G41

17/12/2019-20/12/2019
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan