Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 PENOLONG PEGAWAI PERANGKAAN GRED E29

20/7/2020-29/7/2020
[Lihat]

 PEGAWAI SYARIAH GRED LS41

21/7/2020-29/7/2020
[Lihat]

 JURUTERA (ELEKTRIK) GRED J41

21/7/2020-07/8/2020
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI BELIA DAN SUKAN GRED S29

20/7/2020-23/7/2020
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN GRED G29

17/8/2020-19/8/2020
[Lihat]

 SETIAUSAHA PEJABAT GRED N29

03/8/2020-04/8/2020
[Lihat]

 PEGAWAI GEOSAINS GRED C41 (KIMIA)

21/7/2020-05/8/2020
[Lihat]

 PENOLONG JURUTERA GRED JA29 (AWAM)

20/7/2020-22/7/2020
[Lihat]

 PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT GRED S41

21/7/2020-05/8/2020
[Lihat]

 LATIHAN JURURAWAT

20/7/2020-24/7/2020
[Lihat]

 PEMBANTU AWAM GRED H11 (SARAWAK)

13/7/2020-17/7/2020
[Lihat]

 PEMBANTU AWAM GRED H11 (SABAH)

13/7/2020-17/7/2020
[Lihat]

 PEMBANTU AWAM GRED H11(SEMENANJUNG)

13/7/2020-17/7/2020
[Lihat]

 PERANGKAWAN GRED E41

13/7/2020-15/7/2020
[Lihat]

 JURURAWAT GRED U41

13/7/2020-15/7/2020
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan