DIREKTORI

BAHAGIAN PENGAMBILAN KHAS

BAHAGIAN PENGAMBILAN KHAS


(Menguruskan urusan pengambilan dan lantikan bagi Kumpulan Pelaksana (Gred 19 dan ke bawah bagi kelayakan PT3/PMR dan SPM/SVM) dalam Perkhidmatan Awam dan Latihan Separa Perubatan bagi Kementerian Kesihatan Malaysia)

Asfah binti Asmara

Setiausaha Bahagian

  asfah[at]spa.gov.my

  03-8091 9014

Mengetuai Bahagian Pengambilan Khas meliputi urusan berikut:

 • Mentadbir pemilihan pelatih-pelatih Separa Perubatan dan pelantikan selepas tamat latihan ke jawatan tetap bagi Kementerian Kesihatan Malaysia
 • Mentadbir urusan pengambilan/lantikan bagi Kumpulan Pelaksana (Gred 19 dan ke bawah) dan urusan kontrak  bagi Kumpulan Pelaksana Gred 28 dan ke bawah.

Mohammad Nasrol bin Mat Nasir

Ketua Penolong Setiausaha

Seksyen: Seksyen Pengambilan

  nasrol[at]spa.gov.my

  03-8091 9274

Menyelaras Seksyen Pengambilan dan Kumpulan Pelaksana bagi memastikan fungsi pengambilan jawatan gred 28 dan ke bawah dilaksanakan dengan cekap serta mencapai objektif jabatan.

Farzana bt Ahmad Riza

Ketua Penolong Setiausaha

Seksyen: Seksyen Pentadbiran / Pendaftaran / Aduan & Separa Perubatan

  farzana[at]spa.gov.my

  03-8091 9275

Menyelaras Seksyen SMSM / Pentadbiran / Guna Sama dan Seksyen Separa Perubatan bagi memastikan fungsi pengambilan jawatan gred 28 dan ke bawah dilaksanakan dengan cekap serta mencapai objektif jabatan.

Shirley Tan Sok Kit

Penolong Setiausaha

Unit: Pendaftaran / Aduan_pk

  shirley[at]spa.gov.my

  03-8091 9277

Menyelia Unit Pendaftaran/Aduan dan bertanggungjawab dalam tugas mengurus dan mengendalikan pelantikan ke jawatan tetap dan kontrak bagi jawatan-jawatan dalam Kumpulan Pelaksana di Kementerian / Jabatan berikut :

 1. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP)
 2. Kementerian Sains,Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
 3. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA)
 4. Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA)

Nazratul Ain binti Mohamad Ali

Penolong Setiausaha

Seksyen: Seksyen Pentadbiran / Pendaftaran / Aduan & Separa Perubatan

Unit: Separa Perubatan

  nazratul[at]spa.gov.my

  03-8091 9278

Menyelia Unit Separa dan bertanggungjawab dalam tugas mengurus pemilihan calon untuk mengikuti Latihan Separa Perubatan bertaraf Diploma/Sijil/PSL dan mengendalikan pelantikan ke jawatan tetap dan kontrak bagi jawatan-jawatan dalam Kumpulan Pelaksanana di Kementerian / Jabatan berikut :

 1. Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) - Latihan Separa Perubatan
 2. Kementerian Sumber Manusia (KSM)
 3. Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) - Bukan Tajaan
 4. Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis
 5. Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP)

Page 1 of 15