DIREKTORI

BAHAGIAN PENGAMBILAN KHAS

BAHAGIAN PENGAMBILAN KHAS


(Menguruskan urusan pengambilan dan lantikan bagi Kumpulan Pelaksana (Gred 19 dan ke bawah bagi kelayakan PT3/PMR dan SPM/SVM) dalam Perkhidmatan Awam dan Latihan Separa Perubatan bagi Kementerian Kesihatan Malaysia)

Asfah binti Asmara

Setiausaha Bahagian

  asfah

  03-8091 9014

Mengetuai Bahagian Pengambilan Khas meliputi urusan berikut:

  • Mentadbir pemilihan pelatih-pelatih Separa Perubatan dan pelantikan selepas tamat latihan ke jawatan tetap bagi Kementerian Kesihatan Malaysia
  • Mentadbir urusan pengambilan/lantikan bagi Kumpulan Pelaksana (Gred 19 dan ke bawah) dan urusan kontrak  bagi Kumpulan Pelaksana Gred 28 dan ke bawah.

Nurafizah binti Abu Bakar

Ketua Penolong Setiausaha

Seksyen: Seksyen Pengambilan

  nurafizah

  03-8091 9274

Menyelaras Seksyen Pengambilan bagi memastikan fungsi pengambilan jawatan gred 28 dan ke bawah dilaksanakan dengan cekap serta mencapai objektif jabatan

Farzana bt Ahmad Riza

Ketua Penolong Setiausaha

Seksyen: Seksyen Pentadbiran / Pendaftaran / Aduan & Separa Perubatan

  farzana

  03-8091 9275

Menyelaras Seksyen SMSM / Pentadbiran / Guna Sama dan Seksyen Separa Perubatan bagi memastikan fungsi pengambilan jawatan gred 28 dan ke bawah dilaksanakan dengan cekap serta mencapai objektif jabatan.

Hishamuddin bin Ahmad

Penolong Setiausaha

  hishamuddin

  03-8091

Shirley Tan Sok Kit

Penolong Setiausaha

Unit: Pendaftaran / Aduan_pk

  shirley

  03-8091 9277

Menyelia Unit Pendaftaran/Aduan dan bertanggungjawab dalam tugas mengurus dan mengendalikan pelantikan ke jawatan tetap dan kontrak bagi jawatan-jawatan dalam Kumpulan Pelaksana di Kementerian / Jabatan berikut :

  1. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP)
  2. Kementerian Sains,Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
  3. Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA)
  4. Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA)

Page 1 of 15