DIREKTORI

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

Mohammad Azhari bin Salleh

Setiausaha Bahagian

  azhari[at]spa.gov.my

  03-8091 9007

Salwa binti Mhd Asrar

Pegawai Undang-Undang

  salwa[at]spa.gov.my

  03-8091 9016

Shaiful Amri bin Ahmad Safian

Ketua Penolong Setiausaha

Seksyen: Sumber Manusia

  shaiful.amri[at]spa.gov.my

  03-8091 9033

Putri Irhanan binti Sapeli

Ketua Penolong Setiausaha

Seksyen: Kewangan

  irhanan[at]spa.gov.my

  03-8091 9034

Norhaslily binti Che Ghani

Pegawai Perhubungan Awam

  norhaslily[at]spa.gov.my

  03-8091 9018

Page 1 of 14