DIREKTORI

BAHAGIAN PENGAMBILAN

BAHAGIAN PENGAMBILAN


(Menguruskan pengisian kekosongan jawatan tetap/kontrak untuk Kumpulan Pengurusan dan Profesional dan Kumpulan Pelaksana (bagi kelayakan diploma/ STPM/ Sijil Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia))

Siti Farhana binti Md Riduan

Penolong Pegawai Tadbir

Seksyen: Bahagian Perkhidmatan 1

Unit: Pentadbiran_pg

  sitifarhana[at]spa.gov.my

  03-8091 9364

PTB Bahagian Pengambilan

Salina binti Salleh

Ketua Pembantu Tadbir

Seksyen: Pengambilan 1

Unit: Kertas Suruhanjaya_pg

  salina[at]spa.gov.my

  03-8091 9365

Zainudin bin Md Yusoff

Ketua Pembantu Tadbir

Seksyen: Pengambilan 1

Unit: Jadual_pg

  zainudin[at]spa.gov.my

  03-8091 9366

Menyediakan draf jadual kerja mingguan ahli suruhanjaya berdasarkan jadual bulanan untuk edaran mesyuarat suruhanjaya

Baktini binti Muhammad @ Che Mat

Pembantu Tadbir (Perkeranian/0perasi)

Seksyen: Pengambilan 1

Unit: Kertas Suruhanjaya_pg

  baktini[at]spa.gov.my

  03-8091 9383

Membantu Unit Kertas Suruhanjaya dalam menyemak laporan temu duga, menyemak nilai pengiktirafan kelayakan calon dan menyediakan kertas pertimbangan Suruhanjaya

Mustafa bin Mohd Aris

Ketua Pembantu Tadbir

Seksyen: Pengambilan 2

Unit: Perubatan_pg

  mustafa[at]spa.gov.my

  03-8091 9368

Page 3 of 11