Semakan Jadual Temu Duga
Penolong Pegawai Tanah Gred NT29
Jab. Ketua Pengarah Tanah & Galian
 
No. Kad Pengenalan :
 
Sila Isikan No. Kad Pengenalan Anda (Contoh : 731211105455 atau A2345567)
 
[ Portal SPA ]  [ Manual Pengguna ]