Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT GRED S19

09/4/2017-14/4/2017
[Lihat]

 PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT GRED S19

09/4/2017-14/4/2017
[Lihat]

 PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT GRED S19

09/4/2017-14/4/2017
[Lihat]

 PEMBANTU KEMAHIRAN GRED H19

17/4/2017-21/4/2017
[Lihat]

 PEMBANTU PENGUASA KASTAM GRED WK19

02/4/2017-14/4/2017
[Lihat]

 PEMBANTU PENGUASA KASTAM GRED WK19

02/4/2017-14/4/2017
[Lihat]

 PEMBANTU PENGUASA KASTAM GRED WK19

02/4/2017-14/4/2017
[Lihat]

 PEMBANTU KEMAHIRAN GRED H19

02/4/2017-07/4/2017
[Lihat]

 PEMBANTU AWAM GRED H11

10/4/2017-13/4/2017
[Lihat]

 PEMBANTU OPERASI GRED N11

03/4/2017-06/4/2017
[Lihat]

 PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK GRED M41

29/3/2017-27/4/2017
[Lihat]

 PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19

29/3/2017-31/3/2017
[Lihat]

 PENJAGA JENTERA ELEKTRIK GRED J19

29/3/2017-29/3/2017
[Lihat]

 PEMANDU KENDERAAN GRED H11

29/3/2017-30/3/2017
[Lihat]

 LATIHAN JURURAWAT

10/4/2017-12/4/2017
[Lihat]

 PELUKIS PELAN (KEJ AWAM) (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU)

29/3/2017-31/3/2017
[Lihat]

 LATIHAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN

03/4/2017-06/4/2017
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan