Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 PERANGKAWAN GRED E41

02/1/2019-18/1/2019
[Lihat]

 PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM GRED S19

14/1/2019-14/1/2019
[Lihat]

 PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT GRED S19

17/12/2018-17/12/2018
[Lihat]

 PEGAWAI SAINS GRED C41 (BIOMEDIKAL)

02/1/2019-18/1/2019
[Lihat]

 PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19

14/1/2019-14/1/2019
[Lihat]

 PEMBANTU OPERASI GRED N11 (CALON KONTRAK(COS))

17/12/2018-18/12/2018
[Lihat]

 PEMBANTU VETERINAR GRED G19

11/12/2018-12/12/2018
[Lihat]

 PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19

12/12/2018-13/12/2018
[Lihat]

 PEMBANTU SYARIAH GRED LS19

11/12/2018-11/12/2018
[Lihat]

 PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM GRED S19

12/12/2018-12/12/2018
[Lihat]

 PEGAWAI LATIHAN GRED E41

11/12/2018-12/12/2018
[Lihat]

 PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM GRED S19

12/12/2018-13/12/2018
[Lihat]

 PEGAWAI PENYELIDIK GRED Q41

11/12/2018-28/12/2018
[Lihat]

 PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19

11/12/2018-11/12/2018
[Lihat]

 PEGAWAI SAINS GRED C41 (KAJI SERANGGA)

11/12/2018-28/12/2018
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan