Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 ARTIS BUDAYA (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU)

18/7/2017-18/7/2017
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PENGUAT KUASA GRED KP29

03/7/2017-13/7/2017
[Lihat]

 PEGAWAI PENGUAT KUASA GRED KP41

04/7/2017-11/7/2017
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI ANTIDADAH GRED S29

09/7/2017-14/7/2017
[Lihat]

 PENOLONG JURUUKUR BAHAN GRED JA29

09/7/2017-21/7/2017
[Lihat]

 PEMBANTU PENYELIDIK GRED Q19

16/7/2017-20/7/2017
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI TANAH GRED NT29

10/7/2017-13/7/2017
[Lihat]

 PENOLONG JURUTERA GRED JA29

02/7/2017-06/7/2017
[Lihat]

 PEMANDU KENDERAAN GRED H11

10/7/2017-18/7/2017
[Lihat]

 PERANGKAWAN GRED E41

04/7/2017-14/7/2017
[Lihat]

 PEGAWAI ARKIB GRED S41

04/7/2017-13/7/2017
[Lihat]

 PEMBANTU PENDAFTARAN GRED KP19

10/7/2017-14/7/2017
[Lihat]

 JURUTERA (AWAM) GRED J41

04/7/2017-14/7/2017
[Lihat]

 PEMBANTU OPERASI GRED N11

10/7/2017-14/7/2017
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan