Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 PENOLONG PEGAWAI SENI BINA GRED JA29

18/12/2017-19/12/2017
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI TANAH GRED NT29

18/12/2017-19/12/2017
[Lihat]

 PEMBANTU AWAM GRED H11

18/12/2017-22/12/2017
[Lihat]

 PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT GRED S19

18/12/2017-22/12/2017
[Lihat]

 PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM GRED S19

18/12/2017-18/12/2017
[Lihat]

 PEMBANTU PERIKANAN GRED G19

13/12/2017-15/12/2017
[Lihat]

 PEMBANTU MAKMAL GRED C19

13/12/2017-14/12/2017
[Lihat]

 PEMBANTU PERIKANAN GRED G19

13/12/2017-15/12/2017
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI TADBIR GRED N29

13/12/2017-18/12/2017
[Lihat]

 PEGAWAI PENYELIDIK GRED Q41 (ALAM SEKITAR)

13/12/2017-22/12/2017
[Lihat]

 PEGAWAI PENILAIAN GRED W41

13/12/2017-04/1/2018
[Lihat]

 PEGAWAI METEOROLOGI GRED C41

13/12/2017-13/12/2017
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan