Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 PENOLONG JURUTERA (AWAM) GRED JA29

29/10/2018-01/11/2018
[Lihat]

 LATIHAN PEMBANTU PEMBEDAHAN PERGIGIAN

22/10/2018-26/10/2018
[Lihat]

 PEMBANTU OPERASI GRED N11

28/10/2018-02/11/2018
[Lihat]

 LATIHAN PEMBANTU KESIHATAN AWAM

21/10/2018-26/10/2018
[Lihat]

 PEMANDU KENDERAAN GRED H11

16/10/2018-17/10/2018
[Lihat]

 PEMBANTU OPERASI GRED N11

16/10/2018-18/10/2018
[Lihat]

 PEMBANTU OPERASI GRED N11

29/10/2018-02/11/2018
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI SYARIAH GRED LS29

22/10/2018-23/10/2018
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM GRED S29

22/10/2018-23/10/2018
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI TADBIR GRED N29

16/10/2018-15/11/2018
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan