Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 PEMANDU KENDERAAN GRED H11(SEMENANJUNG)

29/4/2018-04/5/2018
[Lihat]

 PEMANDU KENDERAAN GRED H11(SARAWAK)

30/4/2018-04/5/2018
[Lihat]

 PEMBANTU PENERANGAN GRED S22

26/4/2018-26/4/2018
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PSIKOLOGI GRED S29

13/5/2018-23/5/2018
[Lihat]

 PEMBANTU MAKMAL GRED C19

23/4/2018-27/4/2018
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI SIASATAN GRED P29

23/4/2018-27/4/2018
[Lihat]

 JURUAUDIT GRED W41(PENEMPATAN DI SEMENANJUNG)

23/4/2018-27/4/2018
[Lihat]

 PEMBANTU TADBIR (UNDANG-UNDANG) GRED L19

23/4/2018-26/4/2018
[Lihat]

 PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK GRED M41

24/4/2018-16/5/2018
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan