Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 AHLI MUZIK (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU)

04/9/2018-05/9/2018
[Lihat]

 PENOLONG PEMELIHARA HUTAN GRED G29

27/8/2018-29/8/2018
[Lihat]

 PEGAWAI PENERANGAN GRED S41

04/9/2018-20/9/2018
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PERIKANAN GRED G29

18/9/2018-25/9/2018
[Lihat]

 PENERBIT RANCANGAN (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU)

06/9/2018-27/9/2018
[Lihat]

 PENERBIT RANCANGAN (SKIM PERKHIDMATAN BERSEPADU)

21/9/2018-11/10/2018
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI VETERINAR GRED G29

24/8/2018-07/9/2018
[Lihat]

 JURUTERA (ELEKTRONIK) GRED J41

24/8/2018-05/9/2018
[Lihat]

 PEGAWAI DIETETIK GRED U41

24/8/2018-30/8/2018
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan