Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 LATIHAN JURURAWAT

06/3/2017-10/3/2017
[Lihat]

 PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19

13/3/2017-16/3/2017
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM GRED S29

27/2/2017-02/3/2017
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKANAN GRED C29

06/3/2017-08/3/2017
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG GRED L29

27/2/2017-08/3/2017
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG GRED L29

27/2/2017-06/3/2017
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI KAWALAN ALAM SEKITAR GRED C29

23/2/2017-02/3/2017
[Lihat]

 PENYELIA ASRAMA GRED N19

26/2/2017-02/3/2017
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN GRED G29

22/2/2017-24/2/2017
[Lihat]

 PENOLONG JURUUKUR BAHAN GRED JA29

22/2/2017-23/2/2017
[Lihat]

 PEGAWAI FARMASI GRED UF41

27/2/2017-02/3/2017
[Lihat]

 PEGAWAI BELIA DAN SUKAN GRED S41

22/2/2017-22/2/2017
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI SYARIAH GRED LS29

22/2/2017-24/2/2017
[Lihat]

 LATIHAN JURURAWAT

22/2/2017-24/2/2017
[Lihat]

 PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41

23/2/2017-02/3/2017
[Lihat]

 PEMBANTU PENDAFTARAN GRED KP19

26/2/2017-03/3/2017
[Lihat]

 PEGAWAI PERUBATAN GRED UD41

22/2/2017-01/3/2017
[Lihat]

 JURUBAHASA SERENTAK GRED N41

22/2/2017-23/2/2017
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan