Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 PEGAWAI KESELAMATAN GRED KP41

26/5/2017-01/6/2017
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN GRED G29

13/6/2017-15/6/2017
[Lihat]

 PENOLONG JURUTERA GRED JA29

05/6/2017-09/6/2017
[Lihat]

 JURUTERA (AWAM) GRED J41

26/5/2017-16/6/2017
[Lihat]

 PENOLONG JURUTERA GRED JA29

24/5/2017-26/5/2017
[Lihat]

 PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19

24/5/2017-24/5/2017
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan