Portal Rasmi SPA
 

Maklumat Urusan Pengambilan (Statistik) 

Jawatan
Tarikh Temu Duga
Statistik

 PENOLONG JURUUKUR GRED JA29

26/6/2018-19/7/2018
[Lihat]

 PEMBANTU PENGUAT KUASA GRED KP19 (SARAWAK)

26/6/2018-28/6/2018
[Lihat]

 PEMBANTU PENGUAT KUASA GRED KP19 (SABAH)

26/6/2018-28/6/2018
[Lihat]

 PEMBANTU PENGUAT KUASA GRED KP19 (SEMENANJUNG)

26/6/2018-29/6/2018
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI VETERINAR GRED G29

26/6/2018-27/6/2018
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM GRED S29

26/6/2018-28/6/2018
[Lihat]

 JURUUKUR GRED J41

26/6/2018-13/7/2018
[Lihat]

 PEGAWAI PEMULIHAN PERUBATAN GRED U41 (CARA KERJA)

26/6/2018-27/6/2018
[Lihat]

 PEGAWAI PERIKANAN GRED G41

26/6/2018-28/6/2018
[Lihat]

 PENOLONG PEGAWAI PERIKANAN GRED G29

26/6/2018-27/6/2018
[Lihat]

Semakan Online
 

Senarai Penjadualan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Keputusan Peperiksaan/Pemeriksaan Fizikal,Pancaindera dan Kecergasan

 

Senarai Penjadualan Assessment Centre

 

Senarai Keputusan Assessment Centre

 

Senarai Penjadualan Temu Duga/Pemeriksaan Fizikal

 

Senarai Penjadualan Temu Duga

 

Senarai Keputusan Temu Duga

 

Semakan Status Urusan Perkhidmatan